Helpen gezamelijke wasruimtes tegen eenzaamheid?

on 30 april 2019

Eenzaamheid is een steeds groter wordend probleem in Nederland. 43% van de volwassen bevolking (19 jaar en ouder) geeft in 2016 aan eenzaam te zijn, waarvan 10% ernstig of zeer ernstige gevoelens van eenzaamheid zeggen te ervaren. (Volksgezondheidenzorg, 2019). Hierbinnen kan nog een onderscheid gemaakt worden tussen emotionele eenzaamheid (31%) en sociale eenzaamheid (43%).

Onze ecologische voetafdruk

on 26 juli 2017

In Nederland leven we in een weggooimaatschappij. Elk jaar gooien we 1.300.000 wasmachines, drogers, vaatwassers en koffiezetapparaten weg (ASN Bank Z.D). We vragen veel van onze grondstoffen. Duurzame ontwikkeling en circulaire economie gaan volgens Dr. Frank J. Dietz dan ook samen. Het gebruik van grondstoffen is fors toegenomen, met als gevolg dat grondstoffen niet direct op raken maar dat er geen leveringszekerheid meer is. Voor de levering van zeldzame aardmetalen zijn we in de toekomst afhankelijk van China. Meer dan 90% van de belangrijkste zeldzame aardmetalen komt uit China (Dietz, 2018). Het wordt tijd dat we duurzaam omgaan met onze wasmachines en drogers. Door deze schaarste is het tijd om te kijken naar duurzame oplossingen.