Helpen gezamelijke wasruimtes tegen eenzaamheid?

on 30 april 2019

Eenzaamheid is een steeds groter wordend probleem in Nederland. 43% van de volwassen bevolking (19 jaar en ouder) geeft in 2016 aan eenzaam te zijn, waarvan 10% ernstig of zeer ernstige gevoelens van eenzaamheid zeggen te ervaren. (Volksgezondheidenzorg, 2019). Hierbinnen kan nog een onderscheid gemaakt worden tussen emotionele eenzaamheid (31%) en sociale eenzaamheid (43%).