Onze ecologische voetafdruk

Onze ecologische voetafdruk

By admin on 26 juli 2017 in Ons APP

In Nederland leven we in een weggooimaatschappij. Elk jaar gooien we 1.300.000 wasmachines, drogers, vaatwassers en koffiezetapparaten weg (ASN Bank Z.D). We vragen veel van onze grondstoffen. Duurzame ontwikkeling en circulaire economie gaan volgens Dr. Frank J. Dietz dan ook samen. Het gebruik van grondstoffen is fors toegenomen, met als gevolg dat grondstoffen niet direct op raken maar dat er geen leveringszekerheid meer is. Voor de levering van zeldzame aardmetalen zijn we in de toekomst afhankelijk van China. Meer dan 90% van de belangrijkste zeldzame aardmetalen komt uit China (Dietz, 2018). Het wordt tijd dat we duurzaam omgaan met onze wasmachines en drogers. Door deze schaarste is het tijd om te kijken naar duurzame oplossingen. 

7.2 Waarom een circulaire economie?

Nederland is koploper in het recyclen van afval en een circulaire economie kan de positie van Nederland versterken. Het levert namelijk een schoner milieu op. Daarnaast verbetert het voorzieningszekerheid van grondstoffen (Rood & Hanemaaijer, 2016). Men spreekt in een circulaire economie van het ‘cradle to cradle principe’ van William Mcdonough en Michael Braungart. De wasmachine en droger duurzamer maken door middel van cradle to cradle is mogelijk. Dat laat het Nederlandse bedrijf Coolrec zien. In de wereld van Coolrec bestaat afval namelijk niet. Dit bedrijf denkt mee bij het ontwikkelen van nieuwe producten en onderzoekt waar afval van oude wasmachines en drogers hergebruikt kan worden (Coolrec, z.d.). De circulaire economie kan een oplossing zijn voor grondstof schaarste, het realiseren van klimaatdoelstellingen en het creëren van een duurzamere wereld. In 2016 werden er door Coolrec dagelijks 450 wasmachines ontmanteld en vermalen tot kleine stukjes metaal en kunststof. Die kleine stukjes metaal en kunststof worden weer hergebruikt in wasmachines en andere oplossingen (Hopman, 2016). Een ander probleem voor het milieu is de plastic soep. Volgens de Plastic Soup Foundation produceren wij jaarlijks 311 miljoen ton nieuw plastic afval. In oceanen en zeeën drijft steeds meer plastic en dit komt niet alleen door het afval dat op straat gegooid wordt. Ook wassen, en dan met name synthetische kleding, draagt bij aan het probleem van de plastic soep. Tijdens het wassen van synthetische kleding komen er kleine vezels in het afvalwater terecht. Deze vezels komen in de maaginhoud van dieren terecht aangezien zij deze vezels aan zien voor voeding.

7.3 Hoe was je duurzaam?

Het is mogelijk om duurzaam te wassen. Dit is niet alleen het geval bij een wasmachine en droger in privé-eigendom. Ook bij gezamenlijke was- en droogruimtes zal er rekening gehouden moeten worden met de belasting van het milieu. Duurzaam wassen zit niet alleen in de productie van de wasmachines maar zeker ook in het gebruik. Volgens de milieucentrale zijn er meerdere oplossingen. Denk hierbij aan wassen op lagere temperaturen en de vermindering van het gebruik van wasmiddel. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel was al schoon wordt door uitsluitend water te gebruiken. Consumenten hebben vaak vaste gewoontes op het gebied van wassen, met vaste wasprogramma’s en productkeuzes. Ze zijn er zich niet van bewust dat deze keuzes duurzaamheidsaspecten betreffen. Een juiste dosering kan op jaarbasis tientallen euro’s besparen en de verlaging van de was temperatuur van 40 naar 30 graden bespaart al 40% aan stroom (NVZ, 2020). Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de belasting op het milieu te verlagen.

Leave a reply